Respostas + valoradas Área Orientación Laboral CV Área Orientación Laboral Reciclarse Área Axober Carné profesional
Últimas preguntas/respostas Área Comercio Tenda de conveniencia Área Comercio Horario comercial Área Comercio Establecementos con liberdade horaria
PREGUNTA de A.P.G. a Paula Lema Pena
28-06-20118321 Darse de alta como autónomo cobrando o paro
Estou cobrando o paro, ¿podo perder a parte da prestación que aínda me queda por recibir se me dou de alta como autónomo? Resposta do experto:

Non necesariamente. Podes solicitar a capitalización, que consiste na percepción nun só pago da prestación por desemprego co fin de destinar a contía á realización dunha actividade profesional como traballador por conta propia ou autónomo.

Podes solicitar e obter a cantidade que xustifiques como investimento necesario para iniciar a actividade, co limite do 60% do importe total da prestación que teñas pendente de percibir (esta porcentaxe ascende ao 80% en caso de mozos ata 30 anos ou mulleres ata 35 anos e ata o 100% en caso de persoas afectadas por un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%).

Se no cobro anterior non obtés o total da contía da prestación, podes solicitar simultaneamente o abono do importe restante para financiar o custo das cotas da seguridade social durante o desenvolvemento da actividade.

Valoración media
valorar
Debe ser usuario para poder votar
Deixa a túa resposta
Para participar en Fórum Carballo 2.0. e realizar novas preguntas ou respostas debes rexistrarte previamente.

Se xa es un usuario rexistrado, introduce o teu nome de usuario e contrasinal para logearte no sistema. Se aínda non o es, podes darte de alta no formulario de rexistro de usuarios

Outras respostas: