Respostas + valoradas Área Orientación Laboral CV Área Orientación Laboral Reciclarse Área Axober Carné profesional
Últimas preguntas/respostas Área Comercio Tenda de conveniencia Área Comercio Horario comercial Área Comercio Establecementos con liberdade horaria
PREGUNTA de Alberto G. a Adrián Saborido López
31-05-20118149 Solicitar despacho no Viveiro
Estou interesado en solicitar un despacho no viveiro de empresas de Bértoa. ¿Qué teño que facer?. Gracias. Resposta do experto:

Para formalizar a túa solicitude debes cubrir e remitir á Cámara de Comercio a solicitude de espazo adxuntando a seguinte documentación:
• Fotocopia do DNI do solicitante.
• No seu caso, fotocopia de escritura de constitución da sociedade e de poder suficiente para actuar en nome e representación da mesma.
• No seu caso, fotocopia de alta en la Declaración Censal del IAE.
• No seu caso, fotocopia del CIF de la empresa.
• Memoria do Proxecto Empresarial (segundo modelo).
• Documentación, no seu caso, acreditativa de ter participado en Programas de Creación e Consolidación de Empresas desenvoltos pola Cámara en colaboración coa Fundación Incyde.

A documentación debes remitila ao seguinte enderezo postal:
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña
Rúa Alameda, 30 – 32
15003 A Coruña

Para calquera aclaración, podes dirixirte a:
Teléfono: 981 216 072 / Fax: 981 225 208
ccincoruna@camaras.org

Tamén podes atopar toda a información detallada do proceso a seguir para solicitar un espazo no Viveiro de Empresas de Carballo na nosa web:
http://www.camaracoruna.com/web/camara/emprendedores


Valoración media
valorar
Debe ser usuario para poder votar
Deixa a túa resposta
Para participar en Fórum Carballo 2.0. e realizar novas preguntas ou respostas debes rexistrarte previamente.

Se xa es un usuario rexistrado, introduce o teu nome de usuario e contrasinal para logearte no sistema. Se aínda non o es, podes darte de alta no formulario de rexistro de usuarios

Outras respostas: