Respostas + valoradas Área Orientación Laboral CV Área Orientación Laboral Reciclarse Área Axober Carné profesional
Últimas preguntas/respostas Área Comercio Tenda de conveniencia Área Comercio Horario comercial Área Comercio Establecementos con liberdade horaria
Galería
As obras
As obras executáronse sobre unha parcela de 11.000 m2 onde estaban as naves da feira do gando da Milagrosa. A superficie urbanizable é de 6.600 m2, o que supón un gran espazo para o desenvolvemento socioeconómico da comarca.
(+)
Interior
Os cinco edificios artéllanse a través dun corredor central que permite a comunicación entre os usuarios sen saír ao exterior. As naves principais están dedicadas a usos administrativos e o resto albergan os talleres de formación municipais.
(+)
Exterior
Un total de 4.400 m2 da parcela urbanizada de Fórum Carballo son utilizados para un tratamento mixto: zona verde, lugar de ocio e encontro dos veciños, en xeral; e os domingos, para ampliar o espazo dedicado á feira tradicional.
(+)