Respostas + valoradas Área Orientación Laboral CV Área Orientación Laboral Reciclarse Área Axober Carné profesional
Últimas preguntas/respostas Área Comercio Tenda de conveniencia Área Comercio Horario comercial Área Comercio Establecementos con liberdade horaria
Interior

Os cinco edificios artéllanse a través dun corredor central que permite a comunicación entre os usuarios sen saír ao exterior. As naves principais están dedicadas a usos administrativos e o resto albergan os talleres de formación municipais.